BakaGBN
Zpracovávání dat z aplikace Bakaláři
pro studenty Gymnázia Benešov


Martin Šich, Petr Tůma, Jakub Pelc @ GBN